FEB-EKO świadczymy usługi w zakresie zbiórki, transportu, odzysku, unieszkodliwienia odpadów z grup 01-20 (zgodnie Katalogiem Odpadów), czyszczenie separatorów, czyszczenie odstojników, czyszczenie kanalizacji, czyszczenie przepompowni, utylizacja ścieków przemysłowych.

ART-EKO Utylizacja, Asenizacja, Recykling Sp. z o. o. działająca w ramach grupy AWAS-Polska eksploatuje na terenie miasta Świdnica i województwa Dolnośląskiego oczyszczalnię ścieków przemysłowych. Oczyszczalnia pracuje w układzie pojemnościowym dzięki czemu możliwe jest prowadzenie procesu neutralizacji różnych rodzajów ścieków i odpadów przemysłowych.

Firma WIKO ONE Sp.zo.o. prowadzi działalność w zakresie kompleksowego zagospodarowania odpadów. Naszym głównym celem jest zapewnienie sprawnej, sumiennej i dokładnej realizacji powierzanych zadań, a strategią dbałość o klienta. Dynamicznie i systematycznie poszerzamy krąg klientów z terenu całej Polski.

Dbaj z nami o nasze wspólne środowisko

Ziemia jest naszym wspólnym dobrem. Dlatego starajmy się żyć w zgodzie z przyrodą i z rozwagą korzystajmy z jej darów.
Nie zanieczyszczajmy naszego środowiska naturalnego!